piątek, 9 marca 2012

I Runda Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w Cross Country


Poniżej zamieszczamy regulamin zawodów XC w Strykowie.REGULMIN UZUPELNIAJĄCY

I Runda Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w Cross Country
IV Grand Prix o Puchar Przechodni im. Kazimierza Witczaka


I. Organizator: Miejski Klub Sportowy “ZJEDNOCZENI”
Adres: 95-010 Stryków, Pl. Łukasińskiego 4
Tel. 501-374-592
Fax. 42-719-81-98


Data i Miejsce zawodów: 25.03.2012 r., Tor motocrossowy Stryków ul. Warszawska

II. Osoby urzędowe:
Sędzia zawodów - Jacek Dębski
Dyrektor zawodów - Arkadiusz Witczak
Kierownik biura - Stefania Granosik
Kierownik trasy - Dariusz Siuda
Kierownik komisji technicznej - Marcin Kośmider
Kierownik parku maszyn - Janusz Reliszko
Kierownik chronometrażu - Grzegorz Ostrowski
Lekarz zawodów - wyznaczony przez ZOZ

III. Zgłoszenia
W dniu zawodów.
Zgłoszenia indywidualne na druku obowiązującym dla zawodów Cross Country w biurze zawodów od godz. 800 do 1200 Zawodników bez licencji /ubiegających się uzyskanie certyfikatu/ obowiązują zasady jak w pkt. III Regulaminu do Zasad Rozgrywek Cross Country na 2012r. opłacenie kosztów egzaminu i ubezpieczenia ustalonego przez GKSM
50 zł + 25 zł ubezpieczenie.

IV. Biuro zawodów
Czynne w dniu 25.03.2012r. od godz. 800 do zakończenia zawodów.

V. Wpisowe
Wpisowe razem z kosztem wynajmu kostki (transpondera) ustala się na:
kl. MŁODZIK 70 zł
kl. Pozostałe 120 złVI. Numery startowe.
Obowiązują numery startowe dla motocykli i quadów nadane prze ZG PZM na rok 2012 w CROSS COUNTRY. W uzasadnionych przypadkach, kiedy zawodnik na tym samym motocyklu startuje w motocrosie lub rajdach enduro może być nadany inny numer startowy, ale nie może kolidować z numerami przysługującymi zgodnie z powyższą regułą. Numery raz nadane zawodnikowi obowiązują do końca sezonu.

VII. Podział na klasy i czas trwania wyścigów.
1 kl. Młodzik do 85 cc wiek od 10 do 15 lat motocykle 2 T od 65 cc do 85 cc
Czas trwania wyścigu 50 min

2 kl. Open licencja A wiek od 15 lat motocykle 2 T od 125 cc do 500 cc
i 4 T od 250 cc do 650 cc
Czas trwania wyścigu 90 min

3 kl. licencja Open B wiek od 15 lat motocykle 2T od 125 cc do 500 cc i 4T od 250 cc
do 650 cc
Czas trwania wyścigu 90 min

4 kl. Open licencja C wiek od 15 lat motocykle 2 T od 125 cc do 500 cc
i 4 T od 250 cc do 650 cc
Czas trwania wyścigu 90 min

5 kl. quad 2K licencja A/B wiek od 15 lat pojazdy czterokołowe z napędem na jedną oś do 750 cc
Czas trwania wyścigu 90 min

6 kl. quad 2K licencja C wiek od 15 lat pojazdy czterokołowe z napędem na jedną oś do
750 cc
Czas trwania wyścigu 90 min

7 kl. quad 4K wiek od 17 lat pojazdy czterokołowe z napędem na dwie osie pojemność do 1000 cc
Czas trwania wyścigu 90 min

8 kl. Weteran wiek ukończone 42 lata (w dniu zawodów) motocykle poj. dowolna

VIII. Odbiór techniczny.
Odbędzie się zgodnie z harmonogramem czasowym zawodów. Do zawodów będą dopuszczone motocykle i quady spełniające wymogi RSM oraz Regulaminu do Zasad Rozgrywek Cross Country na 2012r.

IX. Odprawa zawodników.
Odbędzie się w dniu 25.03.2012r. o godz. 1115 na polu startowym.

X. Udział zawodników zagranicznych
Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego są zawodami otwartymi dla zawodników zagranicznych.


XI. Trasa
O długości 5 km, szerokość od 6m do 8m o różnorodnej nawierzchni.
Odbioru trasy dokona sędzia zawodów dniu zawodów..

XII. Start i meta, strefa napraw
Zgodnie z Regulaminem Ramowym Cross Country na 2012r.
Wszelkie prace naprawcze na terenie strefy napraw jak i w parku maszyn muszą odbywać się po ustawieniu motocykla na macie ekologicznej. Za brak maty ekologicznej zawodnik ukarany zostanie karą pieniężną w wysokości 200 zł. W przypadku niezapłacenia kary zawodnik taki zostanie wykluczony z zawodów.

XIII. Klasyfikacja
Indywidualna dla wszystkich klas.
Warunkiem sklasyfikowania zawodnika w wyścigu jest pokonanie minimum 50% ilości okrążeń zwycięzcy wyścigu i przejechanie linii mety nie później niż określa to koniec pomiaru czasu.
W przypadku nieparzystej ilości okrążeń połówki będą zaokrąglane do liczby całkowitej w dół /np. przy 15 okrążeniach minimum klasyfikacyjne to 7 okrążeń/.
O kolejności na mecie przy jednakowej ilości okrążeń decyduje kolejność przekraczania linii mety.

XIV. Wyniki
Nieoficjalne 10 minut po każdym wyścigu, a wyniki oficjalne 30 minut po wywieszaniu nieoficjalnych wyników.

XV. Nagrody
W każdej klasie wręczone zostaną puchary za 3 pierwsze miejsca.
W kl. Open lic A za pierwsze miejsce zostanie przyznany puchar przechodni im. Kazimierza Witczaka.
Dekoracja zawodników będzie odbywać się po zakończonym wyścigu.
Puchar nie odebrany przez zawodnika podczas dekoracji przepada i nie może być wręczany w
innych okolicznościach.
Wyjątek stanowi sytuacja nagła dotycząca zawodnika /np. konieczność przewiezienia do szpitala./

XVI. Protesty
Każdy protest musi być zgłoszony na piśmie i poparty obowiązującą kaucją zwrotną w przypadku uznania protestu. Protesty nie mogą być zgłaszane później niż:
-15 min po zakończeniu wyścigu – w sprawach motocykli, paliwa, zachowania się zawodników na torze itp.
-30 min po ogłoszeniu prowizorycznych wyników, jeżeli protest dotyczy tych wyników.
Protest należy złożyć dyrektorowi zawodów. Protest może zgłosić wyłącznie kierownik ekipy lub zawodnik. Protest złożony przez inne osoby nie będzie rozpatrywany.
Kaucja za złożenie protestu wynosi 200 zł. Jeżeli protest powoduje demontaż silnika wysokość kaucji wynosi 600 zł dla motocykli i 1000 zł dla quadów. Jeżeli wskutek przyjętego protestu zajdzie konieczność demontażu niektórych elementów motocykla, dokonuje go zawodnik, przeciwko któremu złożono protest lub jego mechanik, w obecności Sędziego Zawodów i Kierownika Komisji Technicznej. W przypadku odrzucenia protestu kaucje otrzymuje zawodnik przeciwko któremu złożony był protest.XVII. Ubezpieczenie zawodów.
Zawody są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej /OC/ a osoby funkcyjne uczestniczące w organizacji zawodów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za ewentualne szkody
i straty tak w stosunku do zawodników i ich mienia jak i za spowodowane przez nich
pośrednio lub bezpośrednio szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

XVIII. Postanowienia końcowe.
Zawody będą organizowane zgodnie z Regulaminem Ramowym do Zasad Rozgrywek Cross Country na 2012r. i niniejszym regulaminem uzupełniającym oraz z załączonym harmonogramem godzinowym .
We wszystkich sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy RSM, komunikaty GKSM i Regulamin Ramowy do Zasad Rozgrywek Cross Country na 2012 rok .

Harmonogram Ramowy zawodów

800 czynne biuro zawodów

830 – 1230 odbiór techniczny

1030 egzamin teoretyczny na licencje

1115 odprawa z zawodnikami

1200 wyścig klasy Młodzik

1300 wyścig klas 2K i 4K

1445 wyścig klas open lic A, B, C i klasa Weteran

Organizator dopuszcza się zmian w harmonogramie zawodów oraz zmian dotyczących łączenia klas jeżeli będzie w danej klasie mniej niż 6 zawodników.


Zatwierdzono przez OKSM Dyrektor zawodów

w dniu 06.03.2012 Arkadiusz Witczak

Czytaj więcej...

wtorek, 21 lutego 2012
Organizator cyklu MAXXIS FIM World Enduro Championship zaproponowal aby uczcić pamięć zmarłego w styczniu pięciokrotnego Mistrza Swiata - Miki Aholi, poprzez oznaczenie motocykli lub ubioru zawodników specjalnie przygotowanym znakiem. Logo nawiązuje do ksywki Aholi - Lupo czyli Wilk. Nie żebym przekonywal was do czegokolwiek, ale myslę, że umieszczenie tego logo na swoim sprzęcie byłoby wyrazem szacunku dla wielkiego sportowca, a dla nas okazją do pokazania po raz kolejny, solidarnosci srodowiska motocyklistów.
Czytaj więcej...
Dla szczególnie ciekawskich podajemy sklady zespolów startujących w Mistrzostwach Swiata Enduro znanych jako MAXXIS FIM Enduro World Championship:). Tadeusz Blażusiak wystartuje w fabrycznym zespole KTM.

KTM Racing A. MEO (F)
E. REMES (SF) J. AUBERT (F)
C. GUERRERO (E)
T. BLAZUSIAK (PL) D. KNIGHT (GB)
C. NAMBOTIN (F)
Husaberg P. RENET (F)
H. VOGELS (NL) J. LJUNGGREN (S)
O. MENA (E) M. BELLINO (F)
J. EDLUND (S)
A. ROCKWELL (GB) J. BORJESSON (S)
A. ELOWSON (S)
J. MCCANEY (GB)
CH Racing R. DIETRICH (USA)
M. SEISTOLA (SF)
L. SANTOLINO (E) J. SALMINEN (SF)
A. SALVINI (I)
R. DUMONTIER (F)
HM Honda S. ALBERGONI (I)
R. THAIN (F) T. WANSART (B) C. SJOO (S)
K. SVENSSON (S) N. BRUSCHI (I)
A. CASTELLANA (I)

EEAT M. BOURGEOIS (F) A. BASSET (F) A. QUEYREYRE (F)
K. ROHMER (F)
Bordone Ferrari T. OLDRATI (I) J. MANZI (I)
E. D’AMBROSIO (I)
Beta Boano D.PHILIPPAERTS (I) S. BOZZO (F) D. SORECA (I)
KTM Support M. KEHR (D)
M. MONNI (I) K. BENAVIDES (ARG)
V. GUERRERO (E)
M. ROMAN (E)
Pulsion Moto
Kawasaki
N. DEPARROIS (F) J. GAUTHIER (F)
Electraction TM G. CLARKE (IRL) J. ROSE (GB)
FTO Racing B. FORTUNATO (F)
R. COTTON (F)
IRON Racing F. MOSSINI (I) G. REDONDI (I) N. TRAININI (I)
Johansson MPE J. MORHED (S) A. BOBERG (S)
Marc Coma Junior Team A. MONLEON (E) A. BOLADO (E)
K. MIRABET (E)
O.R.T Yamaha L. OLIVEIRA (P)
Rigo Racing A. PAOLI (I)
Sherco Factory F. PLANET (F)
Team KTM France J. TARROUX (F)
Yamaha O. Pons L. CORREIA (P) O. INGLES (E)
A. SOLA (E)
TM Racing France J. BERREZ (F)
Freegun Racing J. JOLY (F)
Yamaha Belgium J. GOBLET (B)
Viltais Racing X. DE SOULTRAIT (F)


Czytaj więcej...

niedziela, 12 lutego 2012

Borków 1997, czyli debiut w Enduro - 51 Rajd ŚwiętokrzyskiSzybkie tankowanie Bartosza Obłuckiego na terenie depo w Ośrodku Sportów Jezdzieckich " Amazonka w " Borkowie.

Swego czasu miałem okazję pisać na tych łamach o jubileuszowym 50 Rajdzie Świętokrzyskim i perypetiach jakie podczas jego trwania wynikły. Sprawiło to, że imprezy spod znaku Enduro organizowane w okolicach Kielc zniknęły z kalendarza krajowych rajdów na długie cztery lata. Wyjątkiem był 1 Suchedniowski Rajd Motocyklowy z kwietnia 1994 roku. I oto u progu sezonu 1997 w kalenadarzu imprez znów pojawił się 51 Rajd Świętokrzyski ( rozpoczęcie szóstej dziesiątki istnienia imprezy! ) wyznaczony na 31 maja i 1 czerwca rzeczonego roku. Tym razem w roli gestora terenu wystąpiła gmina Daleszyce, a bazą rajdu został malowniczo położony nad zalewem utworzonym na spiętrzeniu rzeki Belnianki, otoczony żywicznymi lasami, znany ośrodek hippiczny, bogaty w domy wypoczynkowe - Borków. Bazą imprezy był ośrodek " Amazonka " oferujący rozległy teren na depo i nienajgorsze warunki socjalno-bytowe. Trasę o długości około siedemdziesięciu kilometrów w jednym okrążeniu opracował Ryszard Bracik przy wydatnej pomocy Andrzeja Frankowskiego i Zbigniewa Bansika. Atrakcyjne próby: Cross Test ( ulokowaną na olbrzymiej łące nad borkowskim zalewem ) i Enduro Test - tu dla odmiany do pokonania były leśne ścieżki, pagórki i jazda po górze Otrocz nieopodal Niestachowa, powstały pod autorstwem ekipy pod kierunkiem Mirosława Misztala. Trasę podzielono na trzy odcinki, którego sprawdzianem ile kto jest wart w tej imprezie był fragment pomiędzy PKC 1 i PKC 2 ( zwyczajowo przypisuje się opis numeracji z pierwszego okrążenia ). Należało tam się zmierzyć z leśnymi przecinkami obfitującymi w kamienie, pieńki, zjazdy i podjazdy, wspomniany wcześniej Enduro Test i nader ciekawy, wymagający technicznie podjazd pod górę Sikorzą, potem zjazd po trawersach, podróż w pobliżu rzeki o ciekawej nazwie Warkocz i " esowaty " podjazd pod, wbrew pozorom, dość stromą górę Żarnowicę z Punktem Kontroli Przejazdu zlokalizowanym tuż za szczytem, a potem zjazd po korzeniach i jazda podmokłym lasem i polną drogą do kolejnego PKC.Na zdjęciu przedstawiającym pokonywanie rozlewiska w okolicach Niestachwa przed PKC Zawada z numerem 37 widzimy Marka Dąbrowskiego z Automobilklubu Polski na Hondzie CRE 250.

Potem były tylko leśne przecinki z niezłymi koleinami i wystającymi korzeniami, a także dojazdówki polnymi drogami, szlakami z kocimi łbami i asfaltem. Trasę oceniano wówczas jako bardzo wymagającą i selektywną. Ciekawostkę pogodowo-kalendarzową wyznaczyła wówczas aura. Choć zawody organizowane w Kielcach i przyległościach z tego słynęły, a mieliśmy niby pełnię wiosny, to przed zawodami i podczas nich lało jak z cebra, a ziąb był jak w marcu... Było około dziesięciu stopni Celsjusza - i jak to w tym rejonie niewąsko wiało. A i deszczyk w formie ulewy był starym znajomym. Faktem jest, że nieodzownym zestawem na PKC-ach było wiaderko z wodą i szczotką. Dzięki temu można było w miarę sprawnie przywrócić czytelność tablicom numerowym. Pogoda była iście rajdowa! W myśl ówczesnego regulaminu w sobotę seniorzy pokonywali trasę trzykrotnie, pozostali jechali dwa okrążenia, a młodzież z klasy 50 walczyła z jednokrotnym dystansem zaproponowanej trasy rajdu. Dzień drugi oznaczał dla wszystkich walkę na dwu okrążeniach trasy ( klasa pięćdziesiąt tradycyjnie jedno ) i po godzinnej przerwie finałowy motocross w klasach, plus bieg otwarty zaproponowany przez wiceprezesa KTM Novi Marka Sikorę o memoriał Zenona Wieczorka ( w listopadzie 2011 roku minęło dwadzieścia lat od śmierci tego znanego zawodnika ). W stawce rajdu zanotowano oprócz rodaków dziesięciu zawodników z Republiki Czeskiej i dwóch Szwedów używających pojazdów raczej mało znanej włoskiej manufaktury HRD. W liście startowej prym wiodły gwiazdy polskiego Enduro, dla potomnych można odnotować akces Jacka Czachora ( wygrał w obydwa dni klasę czterosuwów ), Marka Dąbrowskiego, Macieja Wróbla, Wojciecha Rencza, Zbigniewa Banasika, Sebastiana Krywulta. Na osobny akapit zasługuje Ryszard Augustyn. Powrócił on do rajdowej braci po dwuletniej absencji spowodowanej kolejną kontuzja łękotki ( fatum? ) odniesioną na motocrossie w Lidzbarku Warmińskim na dwa tygodnie przed wylotem na 69 ISDE w Oklahomie, gdzie był przymierzany do startu na KTM 350 LC4. I ten twardy chłopak z Oleśnicy, planujący świętowanie swojego dwudziestolecia w rajdach Enduro, właśnie na swoich śmieciach " ( zaczynał i był długie lata w Kieleckim Klubie Motorowym ) doznał na tym rajdzie największego zawodu... Niezbyt fortunne podparcie się kontuzjowaną wielokrotnie nogą na Enduro Teście, plus uderzenie tym samym kolanem w kołek wytyczający trasę zrobiły swoje. Odezwał się ten stary, znajomy ból... Na najbliższym Punkcie Kontroli Czasu dylemat - jadę dalej zwijając się z bólu, czy zostaję tutaj, został rozstrzygnięty na korzyść tej ostatniej opcji. I bardzo dobrze! W końcu trzeba też słuchać głosu rozsądku. Trudna trasa i mało porywająca aura sprawiły, że na Punktach Kontroli Czasu z tym ostatnim zrobiło się nieco kuso... Tankowanie na tempa, biegi z kanistrem za strefę serwisową ( od dobrych kilku lat zabronione regulaminowo ) były wówczas na porządku dziennym. Bez spóźnień do mety dotarło wtedy tylko siedmiu rajdowców z całej stawki: Mariusz Lorenc, Morgan Rosell ( S ), Łukasz Bartos, Daniel Chrobak, Maciej Wróbel, Sebastian Krywult i Dariusz Przybysz. Swój pogląd na temat trasy i warunków na niej panujących wyraził, w sposób nader spontaniczny ( co poniekąd zrozumiałe u nastolatków, a takim był wówczas ) Paweł Świderski: " Kto taki rajd wymyślił! Takie błoto! Takie góry! Pier...lę, nie jadę dalej! " stwierdził ciskając goglami o ziemię na PKC Zawada. Tylko konkretna perswazja obsługi skłoniła Pawła do podjęcia dalszej walki z trasą i uwarunkowaniami terenowymi. Na tym samym Punkcie Kontroli Czasu, po złapaniu " rybki ", czyli niekontrolowanych wahań kierownicy efektownie szybował w plenerze Wojciech Rencz. Parafrazując znany wers Adama Sikorskiego wrocławianin zapragnął " w życie się zanurzyć "... Minął w locie o jakieś pół metra słup energetyczny i z impetem wylądował pomiędzy skibami i łanami żyta. Na szczęście skończyło się na strachu, a dzielny kierowca KTM-a szybko się pozbierał i wrócił na trasę. Wieńczący zawody finałowy motocross w sumie był wyścigami trawiastymi, gdyż zdarta darń latała wysoko pomiędzy liczną publiczność ( Polki i Polacy jednak kochają sporty motorowe! ), ale na łące nad zalewem w Borkowie zabrakło hopek, czy innych znamion toru motocrossowego. Ale i tak było emocjonująco! Jak za czasów Ryszarda Gancewskiego wszyscy starali się " drzeć wióra " ku aplauzie publiki. Zwycięzca wszystkich prób 51 Rajdu Świętokrzyskiego Maciej Wróbel sprawnie wystrzelił spod zaimprowizowanej maszyny startowej, by prowadzić od startu do mety. Próbował deptać mu po piętach klubowy rywal Sebastian Krywult, ale " zgolona ' tylna zębatka szybko pozbawiła go złudzeń. Pozostało mu tylko kontrolowanie sytuacji i pilnowanie swojej pozycji. W wyścigu otwartym o Memoriał Zenona Wieczorka znów konkurenci mogli jedynie oglądać plecy Macieja Wróbla. Sebastian Krywult leżał na pierwszym zakręcie, ale potem efektownie i skutecznie gonił rywali, by zameldować się na mecie za wspomnianym Maciejem Wróblem i Robertem Warchołem. Jak to na rajdzie Enduro bywa, zdarzały się przypadki " urozmaicania " trasy przez ponoć, lepiej się znających na rzeczy, kibiców. Chwała Najwyższemu, że udało się te praktyki ukrócić szybko i sprawnie "trasiarzom " i obyło się bez większych wpadek. Swoją drogą takie hece zdarzają się na rajdach organizowanych nie tylko w okolicach Kielc. Widocznie kibice to lubią... W 51 Rajdzie Świętokrzyskim zadebiutował w klasie 50 Marcin Banasik.


Czarno-białe zdjęcie z ówczesnego Słowa Ludu (! ) przedstawia Zbigniewa Banasika ( KTM Novi Kielce ) uwijającego się na KTM-ie 600 LC4 pośród taśm Cross Testu na łące nieopodal zalewu w Borkowie

Nie jest to zbieżność nazwisk. Ojciec - Zbigniew Banasik całkiem nienajgorzej radził sobie w tym rajdzie w klasie czterosuwów. Marcin zaś w nie sprostał wymogom 51 Rajdu Świętokrzyskiego... Już po rajdzie, gdy było wiadomo, że Zbyszek Banasik nie ma zamiaru wieszać kasku na kołku, a bynajmniej nie tym sezonie, pytany o start Marcina oświadczył: " Pierwsze koty za płoty! Gdzie się on ma uczyć rzemiosła? Będzie mi popylał dookoła piaskownicy?! Ludzie - to były trudne zawody?! A pamiętacie rajd w Solinie w osiemdziesiątym?! " Trzeba przyznać, iż dla oponentów był to druzgocący argument... Jarosław Ozdoba

Zdjęcia pochodzą z mojego archiwum, a ich autorami są Sławomir Sijer, Tadeusz Herma i sympatyczny kolega Przemysław, w swoich kręgach towarzyskich zwany " Czerwonym " - ponoć nic to nie ma z poglądami politycznymi ;-) . Pozdrawiam Jarosław Ozdoba.

Czytaj więcej...